Privacy statement

Vanuit Garage Classic Service nemen we de privacy van persoonsgegevens serieus. Zo worden persoonlijke gegevens uitsluitend gebruikt voor toezending van bijvoorbeeld een nieuwsbrief, facturen en desgewenst voor het verstrekken van relevante informatie.

Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer wordt beschouwd als een essentiële voorwaarde voor een menswaardig bestaan en als een van de grondslagen van onze rechtsorde. Eenieder heeft recht op bescherming tegen de ongebreidelde vergaring, bewerking en verspreiding van zijn persoonsgegevens.

Garage Classic Service kan zich helemaal vinden in bovenstaande stelling van het College Bescherming Persoonsgegevens, verantwoordelijk voor onafhankelijke naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
In de Wet Bescherming Persoonsgegevens is bepaald dat persoonsgegevens uitsluitend voor wel bepaalde doelen mogen worden verwerkt. Wij gebruiken de door u verstrekte persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Ten behoeve van de voorbereiding en uitvoering van overeenkomsten met elkaar;
  • Om te kunnen informeren over relevante producten en diensten (bijvoorbeeld bij nieuwsbrieven);

Indien wij persoonsgegevens verwerken om u te interesseren voor onze producten en diensten, kunt u hiertegen te allen tijde kosteloos verzet aantekenen. Wij zullen deze verwerking dan direct stopzetten. Stuur in dat geval een email: info@garageclassicservice.nl.

De inhoud van deze pagina kan zonder aankondiging wijzigen. Raadpleeg deze pagina regelmatig voor de meest actuele privacyregels.