Hoofdschakelaar

In onze klassieke auto’s zijn heel wat stroomverbruikers ingebouwd die voor allerlei functies zorgen. Een belangrijk hulpmiddel om storingen te kunnen oplossen is een elektrisch schema specifiek voor jouw merk, type en bouwjaar klassieker en feitelijk onmisbaar. Om het schema goed te kunnen gebruiken is een bijbehorende legenda belangrijk. Alle codes die je op een schema tegenkomt zeggen iets over de kabelkleuren, aansluitpunten en welk elektrisch component het betreft.

Ook kabelbomen in klassieke auto’s hebben niet het eeuwige leven. Met het ouder worden van de kabelboom neemt het aantal elektrische storingen meestal toe en wordt de complexiteit van de storingen ook omvangrijker. Niet zelden zijn extra elektrische componenten ingebouwd en zal de bestaande kabelboom deels gebruikt worden om een en ander aan te sluiten. Ook worden elektrische storingen nogal een opgelost door nieuwe kabels aan te leggen voor standaard ingebouwde stroomverbruikers. Dat betekent dat een deel van de bestaande kabelboom buiten werking is gesteld, echter de “schade” aan de kabelboom blijft onzichtbaar aanwezig.

Zodra van een klassieke auto na een rit het contact wordt afgezet worden uitsluitend de stroomverbruikers uitgeschakeld die over het contact lopen. Alle andere stroomverbruikers kunnen nog ingeschakeld worden of zelfs in functie zijn omdat de desbetreffende schakelaar nog “aan” staat. Een heel bekend voorbeeld is je licht laten aanstaan en als je dan te laat bent, tref je een uitgeputte accu aan.

Er is echter nog een ander fenomeen mogelijk en dat valt onder de term lekstroom. Er zijn dan ongewenste elektrische stroompjes die de accu minimaal belasten, maar op den duur de accu wel leegtrekken. Voor heel wat klassieke eigenaren is dit een bekend verschijnsel.

Om de totale elektrische stroomvoorziening in een klassieker extra te beschermen is het inbouwen van een elektrische hoofdschakelaar wenselijk. Kun je deze schakelaar vanaf de chauffeursplaats bedienen dan zal de praktijk uitwijzen dat je deze veelvuldig gebruikt.

Zorg er altijd voor dat OF de min OF de plus van de accu echt alles uitschakelt. Extra kabelaansluitingen op de accu buiten de hoofdschakelaar om kunnen voor overbelasting van de desbetreffende kabels zorgen als je toch (zware) stroomverbruikers inschakelt terwijl de hoofdschakelaar vergeten is in te schakelen. Ernstige schade aan de elektrische voorzieningen is dan mogelijk en in het slechtste geval ontstaat brand.