Vloeistoffen in klassieke auto’s

Er zijn heel wat verschillende soorten vloeistoffen die nodig zijn om een klassieke auto goed en veilig te laten functioneren. En elke vloeistof heeft zijn eigen specifieke functie in de auto. De vloeistoffen moeten aan de fabrieksspecificaties voldoen en altijd in voldoende hoeveelheden aanwezig zijn. Sommige systemen staan niet toe dat er enig verbruik, verlies, c.q. lekkage ontstaat. Daarentegen zijn er systemen die een bepaald verbruik wel toestaan. Onderstaand volgt een opsomming van de systemen met de vloeistofsoorten en waar specifiek op te letten.

De meest bekende vloeistof is natuurlijk de motorolie. Alle viertaktmotoren beschikken over een oliecarter en met de peilstok kunnen we de aanwezige hoeveelheid motorolie controleren. Zorg altijd dat het oliepeil tussen het minimum en maximum staat. Een motor mag olie verbruiken ten gevolge van verbranding in de motor. En olieverlies door zweten of zelfs lekkages wordt onder de term “olieverbruik” gemeten met de peilstok. Controle van lekkages, zeker bij een toenemend of hoog olieverbruik, is aan te raden.

De remvloeistof mag nooit weglekken of voor zweetplekken zorgen. Laat de oorzaken ervan opsporen en repareren. Het remvloeistofniveau mag alleen maar dalen als gevolg van slijtage van de remvoering. Door die slijtage zullen de remcilinders meer remvloeistof bevatten en zo daalt het peil uiterst gering! Daarom regelmatig controleren en bij een zichtbare daling t.o.v. de laatste controle is er altijd wel iets niet in orde.

Koelvloeistof of antivries bevat een bepaalde hoeveelheid water. Een gering verbruik als gevolg van verdamping is onvermijdelijk. Bij gesloten koelsystemen zal dat uiterst gering zijn. Moet er tussen de beurten regelmatig koelvloeistof bijgevuld worden dan zal er door controle of afpersen van het koelsysteem op mogelijke lekkages onderzocht moeten worden.

Versnellingsbak en differentieel kunnen als twee afzonderlijke systemen op een auto zitten, maar ook gecombineerd. Denk aan voorwielaandrijving. In alle gevallen is zweten bij klassieke auto’s vrijwel onvermijdelijk. Geringe lekkages zijn niet altijd te voorkomen en hebben met het technisch concept te maken. Controle van het oliepeil bij onderhoudsbeurten is een noodzaak. Zelf de controles uitvoeren is vrijwel onmogelijk tenzij je over een brug beschikt. Een uitzondering is de combinatie van één carter voor motor, versnellingsbak en differentieel. Die kun je peilen en zo nodig bijvullen.

Hydraulische stuurbekrachtigingssystemen mogen niet lekken. Dit is ook een APK afkeuringsoorzaak.

Voor klassieke auto’s adviseren wij altijd een hoogwaardige benzine, omdat deze de minste ongewenste bijwerkingen heeft. Benzine vermengd met biobrandstof zoveel mogelijk vermijden.